Vi bruger byen aktivt

Vi arbejder for at få brugt den plads og de faciliteter, byen allerede har, mere aktivt og fleksibelt.

Tankesættet om aktivt brug af byen og øget fleksibilitet handler om, at vi i kommunen skal optimere brugen af den eksisterende kapacitet og dele de faciliteter, byen allerede har. Det giver eksempelvis god mening, at skoler får mulighed for at bruge byens idrætshaller eller fodboldbaner i dagtimerne, hvor de ellers ikke bliver brugt. Omvendt har kultur- og fritidsforeninger adgang til skolernes faglokaler, når skoledagen er slut og eleverne har fri.

Udeskole i Hans Tausens Park

For at få mere plads inde på skolerne, kan man rykke undervisningen ud i byens rum. På skoleområdet undersøger Københavns Kommune i øjeblikket mulighederne for at anlægge to udendørs læringsmiljøer ved Hans Tavsens Park.

Teknik- og Miljøforvaltningen har vundet konkurrencen ’The Nordic Built Cities Challenge’. De har udarbejdet en multifunktionel plan for områdefornyelse, der skal imødekomme både klimamæssige og sociale udfordringer på Nørrebro. Planen rummer blandt andet etablering af et helt nyt system, der kan udlede regnvand. Det skal graves ned under Hans Tavsens Park.

I forbindelse med afklaring af, hvordan parken skal genetableres, er ønsket om etablering af to udendørs læringsmiljøer kommet på tegnebrættet. De to læringsmiljøer skal etableres ved ved henholdsvis Blågård og Nørrebro Park Skole, der ligger i hver ende af parken. Børne- og Ungdomsforvaltningen står nemlig over for store kapacitetsudfordringer, fordi antallet af skoleelever stiger. Ved at flytte undervisningen ud af skolen regelmæssigt og systematisk bliver der frigivet plads inde på selve skolen.

Desuden forventer vi, at de udendørs læringsmiljøer styrker skolernes faglige muligheder. Forskning viser nemlig, at udeskoler har gavnlige effekt på elevernes læring. Pædagogisk tilbyder udeskoler anderledes og nye læringsformer.

I løbet af foråret 2017 har vi holdt flere workshops med lærere og elever samt lokale borgere. Formålet var at undersøge mulige udfordringer og gevinster ved projektet. Hvis der er politisk opbakning til projektet ved de kommende budgetforhandlinger, bliver Blågård Skole og Nørrebro Park Skole på sigt udeskoler.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.