Du er her

Varsel for stop af bevillinger i Indre By

Bevillingsnævnet i København varsler stop for nye natbevillinger i udvalgte gader i Indre By.

Af kommunes restaurationsplan, som Borgerrepræsentationen har vedtaget, fremgår det, at antallet af nye natbevillinger i visse dele af Indre By ønskes begrænset. Derfor besluttede Kultur- og Fritidsvalget den 15. maj 2014 at få udarbejdet en rapport om situationen i Indre By. Rapportens dokumentation danner grundlag for den praksisændring på bevillingsområdet, som er vedtaget af Bevillingsnævnet den 18. juni 2014. 

Med praksisændringen varsler Bevillingsnævnet stop for nye 05-bevillinger i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde og Sankt Peters Stræde og dele af Gothersgade.

Bevillingsnævnet signalerer samtidig, at tilsynet med restaurationerne vil blive fulgt tæt – og restauratører vil, som det altid har været gældende, jf. restaurationsloven – kunne risikere at miste bevillingen, hvis ikke de overholder de opstillede retningslinjer mv. fra Bevillingsnævnet, Teknik- og Miljøforvaltningen og Politiet.

Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i nævnet i overensstemmelse med loven og de forvaltningsretslige principper. Restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af bevilling og nattilladelse.

Læs referatet fra Bevillingsnævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.