Varsel for stop af bevillinger i Indre By

Bevillingsnævnet i København varsler stop for nye natbevillinger i udvalgte gader i Indre By.

Af kommunes restaurationsplan, som Borgerrepræsentationen har vedtaget, fremgår det, at antallet af nye natbevillinger i visse dele af Indre By ønskes begrænset. Derfor besluttede Kultur- og Fritidsvalget den 15. maj 2014 at få udarbejdet en rapport om situationen i Indre By. Rapportens dokumentation danner grundlag for den praksisændring på bevillingsområdet, som er vedtaget af Bevillingsnævnet den 18. juni 2014. 

Med praksisændringen varsler Bevillingsnævnet stop for nye 05-bevillinger i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde og Sankt Peters Stræde og dele af Gothersgade.

Bevillingsnævnet signalerer samtidig, at tilsynet med restaurationerne vil blive fulgt tæt – og restauratører vil, som det altid har været gældende, jf. restaurationsloven – kunne risikere at miste bevillingen, hvis ikke de overholder de opstillede retningslinjer mv. fra Bevillingsnævnet, Teknik- og Miljøforvaltningen og Politiet.

Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i nævnet i overensstemmelse med loven og de forvaltningsretslige principper. Restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af bevilling og nattilladelse.

Læs referatet fra Bevillingsnævnet.

Kontakt