Varsel for stop af bevillinger i dele af Nørrebro

Bevillingsnævnet i København varsler stop for nye natbevillinger i udvalgte gader på Nørrebro

Bevillingsnævnet besluttede den 20. april 2016 at ændre praksis gældende for dele af Nørrebro.

Praksisændringen lyder:

Der er stop for nye nattilladelser nætter efter søndage til torsdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Der er stop for nye nattilladelser efter kl. 02.00 nætter efter fredage og lørdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Baggrunden for varslet er, at beboerne i området oplever et stadigt mere livligt natteliv med deraf følgende støjgener. Desuden viser undersøgelser, at der i disse gader er en meget stor beboelsestæthed på mellem 196 og 247 beboere pr. 100 meter gade. Der er allerede en del restaurationer med nattilladelse i disse gader, og der er registreret en stigning i antallet af nattilladelser i området de senere år.

Kommunens undersøgelser i andre områder af byen viser, at i områder med mange restaurationer med nattilladelser, er der betydelig øget risiko for, at der opstår gener fra nattelivet for de omkringboende.

Stoppet for nattilladelser gælder kun nye bevillinger. Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i nævnet i overensstemmelse med loven og de forvaltningsretslige principper. Restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af bevilling og nattilladelse.

Kontakt