Du er her

Varsel om stop for alle nye nattilladelser i Middelalderbyen

Bevillingsnævnet i København har den 18. september 2018 besluttet at ændre sin praksis for nattilladelser i Middelalderbyen.

Den nye praksis medfører et stop for alle nye nattilladelser i Middelalderbyen i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 alle ugens dage.

Der er betydelige nattelivsgener i Middelalderbyen. Området er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med et højt antal ordens- og ædruelighedsmæssige hændelser i nattetimerne og mange støjklager. Det viser analysen af restaurations- og nattelivet i Middelalderbyen, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet.

Middelalderbyen er afgrænset af gaderne:

  • Vester Voldgade
  • Stormgade
  • Vindebrogade
  • Holmens Kanal
  • Kongens Nytorv
  • Gothersgade
  • Nørre Voldgade.

Den ændrede praksis træder i kraft den 18. december 2018.

Alle ansøgninger om alkoholbevilling og nattilladelse vil fortsat blive behandlet individuelt og konkret. Der kan således være særlige forhold som gør, at Bevillingsnævnet vælger at fravige den gældende praksis i en given sag.

Kontakt