Varsel om stop for alle nye nattilladelser i Middelalderbyen

Bevillingsnævnet i København har den 18. september 2018 besluttet at ændre sin praksis for nattilladelser i Middelalderbyen.

Den nye praksis medfører et stop for alle nye nattilladelser i Middelalderbyen i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 alle ugens dage.

Der er betydelige nattelivsgener i Middelalderbyen. Området er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med et højt antal ordens- og ædruelighedsmæssige hændelser i nattetimerne og mange støjklager. Det viser analysen af restaurations- og nattelivet i Middelalderbyen, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet.

Middelalderbyen er afgrænset af gaderne:

  • Vester Voldgade
  • Stormgade
  • Vindebrogade
  • Holmens Kanal
  • Kongens Nytorv
  • Gothersgade
  • Nørre Voldgade.

Den ændrede praksis træder i kraft den 18. december 2018.

Alle ansøgninger om alkoholbevilling og nattilladelse vil fortsat blive behandlet individuelt og konkret. Der kan således være særlige forhold som gør, at Bevillingsnævnet vælger at fravige den gældende praksis i en given sag.

Sekretariatet bemærker, at alle sager behandles individuelt og konkret, og nedenstående eksempler er dermed kun vejledende.

Ofte stillede spørgsmål med svar til forståelse af varslet om stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen

Jeg er i gang med at købe en restauration i Middelalderbyen, som har en nattilladelse. Jeg ønsker at drive restaurationen videre med samme koncept og nattilladelse. Er der nogen problemer i det?

Hvis du overtager en eksisterende restauration med gældende nattilladelse, som du vil drive med samme koncept og samme nattilladelse, vil der kunne være tale om en overførsel af den eksisterende nattilladelse, og dermed ikke en ny nattilladelse. Ansøgningen vil derfor ikke være berørt af den gældende praksis om stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen. Bemærk at der skal ansøges inden udløb af den eksisterende nattilladelse.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og hvis de relevante myndigheder, f.eks. Politiet eller Område for Miljø og Byliv har oplysninger om konkrete problemer, vil det indgå i behandlingen af sagen. Du skal også opfylde lovens øvrige krav til ansøgere.

Jeg overvejer at leje et lokale i Middelalderbyen, hvor der ikke tidligere har været nattilladelse. Jeg er ikke interesseret i sen nattilladelse, men bare til kl. 02.00. Kan jeg få det?

Varslet er udtryk for en ny mere restriktiv praksis for tildeling af nattilladelser i Middelalderbyen. Som udgangspunkt meddeles der ikke nye nattilladelser. Det gælder også nattilladelser til kl. 02.00.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret. Der kan således være særlige forhold som gør, at Bevillingsnævnet vælger at fravige den gældende praksis i en given sag.

Hvis du gerne vil have en afklaring på, om du vil kunne få nattilladelse til dit ønske om at drive en restauration på en konkret adresse, kan du søge om en forhåndsgodkendelse. Her vil du hurtigere kunne få et svar på, om Bevillingsnævnet er indstillet på at meddele nattilladelse på trods af praksis.

Jeg har overtaget en restaurationen, hvor der har været nattilladelse. Men nattilladelsen er udløbet. Kan jeg få samme nattilladelse, som der har været?

Da nattilladelsen er udløbet, er der pt. ikke nogen gældende nattilladelse på adressen. Så selvom der har været nattilladelse tidligere, vil det blive betragtet som en ansøgning om ny nattilladelse. Som udgangspunkt vil sagen derfor falde ind under den gældende praksis om stop for nye nattilladelser.

Varslet er udtryk for en ny mere restriktiv praksis for tildeling af nattilladelser i Middelalderbyen. Som udgangspunkt meddeles der ikke nye nattilladelser.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og oplysninger om, at der har været nattilladelse før, vil indgå i behandlingen af sagen. Det vil ligeledes kunne få betydning for sagens udfald, om nattilladelsen er udløbet for nyligt i forbindelse med salgsprocessen.

Jeg har en restauration i Middelalderbyen. Jeg har lige opdaget, at min nattilladelse udløb for et stykke tid siden, og jeg har ikke søgt om fornyelse, inden den udløb. Kan jeg godt få den fornyet alligevel?

Da nattilladelsen er udløbet, er der pt. ikke nogen gældende nattilladelse på adressen. En bevilling eller tilladelse bortfalder, når gyldighedstiden udløber, uden at fornyelse finder sted.

Så selvom du har haft nattilladelse tidligere, vil du skulle søge om ny nattilladelse og ikke fornyelse. Som udgangspunkt vil sagen derfor falde ind under den gældende praksis om stop for nye nattilladelser.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og at du har haft en nattilladelse før, vil indgå i behandlingen af sagen.

Jeg har en restauration i Middelalderbyen med nattilladelse til kl. 03.00 fredag og lørdag. Jeg vil dog gerne have udvidet nattilladelsen til kl. 02.00 mandag-torsdag. Kan jeg det?

Ansøgninger om udvidelse af eksisterende nattilladelse svarer til ansøgninger om ny nattilladelse.

Når der søges om udvidelse af nattilladelsen til at gælde andre ugedage eller andre klokkeslæt, hvor der ikke er nattilladelse i dag, vil udvidelsen repræsenterer en ny nattilladelse i forhold til det eksisterende. Ansøgninger om udvidelse af nattilladelse vil derfor falde ind under den gældende praksis om stop for nye nattilladelser.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og oplysninger om restaurationens brug af den eksisterende nattilladelse, vil indgå i behandlingen af sagen.

Kontakt