Varsel om stop for alle nye nattilladelser i dele af Indre By

Et flertal i Bevillingsnævnet har den 8. marts 2017 besluttet at præcisere varslet om stop for nye nattilladelser i dele af Indre By.

Der er betydelige nattelivsgener hele natten i Nørre Kvarter og dele af Gothersgade i Indre By i København. Det viser en ny analyse, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet.

Den nye dokumentation af nattelivsgenerne, som foregår fra midnat til tidlig morgen, har gjort det muligt for Bevillingsnævnet i København at vedtage en præcisering af det nuværende varsel af stop for såkaldte 05-tilladelser i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peters Stræde og dele af Gothersgade i Indre By, så varslet fremover omfatter alle nye nattilladelser i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Varslet gælder fra den 9. marts 2017.

FAKTA:

 • I 2014 besluttede Bevillingsnævnet at varsle et stop for såkaldte 05-tilladelser i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade.
   
 • Ny dokumentation af nattelivsgener har gjort det muligt for Bevillingsnævnet i København at præcisere varslet og dermed udvide det til at gælde alle typer nye tilladelser i tidsrummet kl. 24.00 til kl. 05.00 i de berørte gader.
   
 • Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstem­melse med loven og de forvaltningsretlige principper.
 • Nuværende restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af bevilling og nattilladelse.
   
 • Borgerrepræsentationen forventes at vedtage en ny nattelivs- og restaurationsplan i efteråret 2017.
   
 • Varslet drøftes igen, når den nye restaurationsplan foreligger.

Kontakt