Vand trænger gennem gulv eller væg

Er skybruddet meget kraftigt, kan vand trænge gennem gulv eller væg. Du kan ikke gøre noget ved det i situationen.

Årsag

Din kældervæg eller -gulv er utæt. Vandet kan være grundvand, som stiger i forbindelse med regnvejret. Årsagen kan dog også være en utæt kloakledning eller brønd, en tilstoppet brønd eller et tilstoppet tagnedløb i nærheden.

Det kan du gøre

Check dine afløbsinstallationer for utætheder eller tilstopninger.

Tætne vægge og gulve.

Undersøg, om du kan etablere omfangsdræn, som leder grundvandet bort fra din ejendom. Center for Miljøbeskyttelse kan oplyse, om det er tilladt i dit område. Send en mail til miljoe@tmf.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.