Vand og ventilation i byggeriet

I byggesager med køkken og bad vil du ofte skulle ændre på vand, ventilation og afløb

Vandinstallationer

Hvis du ændrer rørføring, skal du på en tegning vise, hvordan rørene ændres. Dette vedrører det vand, der kommer ind i bygningen.

Læs mere om vandinstallationer når du skal bygge køkken og bad

Afløb

Hvis du ændrer på faldstammen eller afløb, skal du på en tegning vise, hvor ændringerne skal være. Dette vedrører det spildevand, der skal ud af bygningen.

Læs mere om afløb når du skal bygge køkken og bad.

Ventilation

Hvis du gør et køkken eller bad større, eller evt. bygger bad hvor der hidtil kun har været toilet, skal ventilationen kunne klare den tilsvarende belastning.

I nyt byggeri er der krav om, at ventilationen er mekanisk.

Læs mere om ventilation når du skal bygge køkken og bad.

Kontakt