Vand løber ind udefra

Vand søger nedad, så overvej om du kan bremse det

Årsag

Hvis det regner så meget, at gader bliver til åer, og vandet løber over kantstenene, kan det også løbe ind i bygninger. Vandet søger mod det laveste punkt, og derfor skal du især være opmærksom på trappenedgange, lavtliggende områder og lyskasser.

Det kan du gøre

Hvis terrænet skråner væk fra din bolig, ledes regnvandet bort fra bygningen. Derfor bør du overveje, hvad du kan gøre for at terrænet skråner væk fra bygningen. 

Hvis det er muligt, så støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ned. Du kan også forhøje kældernedgangen med et trin og blænde udsatte lyskasser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.