Du er her

Valmuen

Valmuen tilbyder behandling med lægeordineret heroin for opiatafhængige borgere fra København og andre kommuner

Hvad er behandling med lægeordineret heroin?

Det er substitutionsbehandling med farmakologisk fremstillet heroin.

Borgeren møder op én eller to gange dagligt for at indtage den lægeordinerede heroin. Borgeren kan få metadon til natten og når han/hun har fri, eksempelvis ved sygdom og ferie.

Behandlingen foregår altid i kombination med psykosocial behandling.

Hvad tilbyder vi i behandlingstilbuddet Valmuen?

 • Adgang til behandling med lægeordineret heroin 2 gange dagligt alle ugens dage
 • Psykosocial behandling og sundhedssamtaler
 • Støtte til besøg i sundhedsvæsnet og myndighedscentre
 • Samvær i cafe
 • Motion
   

Hvem kan tilbydes behandling med lægeordineret heroin?

Borgere der:

 • Er over 18 år
 • Ikke har profiteret af behandling med metadon
 • Har et injektionsmisbrug eller sniffer/ryger heroin
 • Ikke er gravide

Ubehandlede alvorlige fysiske og psykiske helbredsproblemer kan umuliggøre behandlingen.

Hvorfor tilbyder man behandling med lægeordineret heroin?

Målet med heroinbehandling er at sikre belastede opiatafhængige et alternativ til metadonbehandling. Behandlingen sigter mod at fremme brugernes livskvalitet, sociale situation, fysiske og psykiske helbred samt nedsætte indtaget af illegale stoffer og begrænse kriminel adfærd.

Forsøg i Schweiz, Holland og Tyskland har dokumenteret, at behandling med lægeordineret heroin, kombineret med psykosociale tilbud virker, idet det sikrer både en bedring af brugerens helbred, sænker kriminaliteten og indtaget af illegale stoffer.  

Hvordan bliver man henvist til behandling på Valmuen?

Borgere fra København og andre kommuner kan henvises til heroinbehandling på Valmuen af behandlingsansvarlige læger i kommunale rusmiddelcentre. Henvisningen sendes til visitationsudvalget på Valmuen.

Spørgsmål vedrørende behandling og visitation kan rettes til leder af tilbuddet og den kliniske overlæge.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.