Valgret til kommunal- og regionalvalget 2021

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen.

De nærmere regler for valgret, herunder betingelser for valgret for herboende udlændinge, er beskrevet i kommunal- og regionalvalglovens §§ 1-4.

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • Udlændinge, på tålt ophold,
  • Udvisningsdømte udlændinge,
  • Administrative udviste udlændinge, og
  • Udlændinge indsat direkte til afsoning i Danske fængsler og idømt af en international straffedomstol.