Du er her

Valgret til EU-Parlamentsvalg 26. maj for bosatte i andet EU-land

Danske statsborgere med fast bopæl i et andet EU-land, der ønsker at stemme i Danmark, skal optages på en særlig valgliste.

Er du dansk statsborger med fast bopæl i et andet EU-land, men ønsker at stemme i Danmark ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, skal du optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Du kan finde ansøgningsskemaet nedenfor.

Du kan også finde ansøgningsskemaet og læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Ansøgning kan indgives fra mandag den 26. november 2018.

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest tirsdag den 23. april 2019.

Eller Skriv sikkert til Folkeregisteret (digital post)

Du må kun stemme i ét EU-land

Personer med dansk indfødsret, der bor i et af de øvrige EU-lande, har også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. De må imidlertid kun stemme i ét land. Det samme gælder for borgere med indfødsret i et andet EU-land, der er bosat i Danmark.

Du skal derfor vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land, hvor du bor. Hvis du vil stemme i det EU-land, hvor du bor og derfor bliver optaget på valglisten i bopælslandet, kan du ikke også optages eller blive ved med at være optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Valgret for danskere bosat i England

Vedrørende valgret til EP-valget for de danske statsborgere, der bor i Storbritannien, hvis Storbritannien ved Brexit inden Europa-Parlamentesvalget 26. maj 2019 går fra at være et EU-land til et tredjeland, kan du læse mere om her på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: 
https://valg.oim.dk/vaelgere/brexit/danskere-bosat-i-storbritannien/

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.