Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er nedsat ved lov og har flere ansvarsområder ved kommunalvalg, folketingsvalg, EU-Parlamentsvalg og folkeafstemninger.

Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand, fordi ansvaret for afvikling af valg ligger i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Herudover udpeges 4 medlemmer til valgbestyrelsen blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. Medlemmerne udpeges i forbindelse med konstitueringen af den nye Borgerrepræsentation efter hvert kommunalvalg.

Det følger af lovgivningen på valg-området, hvilke opgaver valgbestyrelsen har, bl.a. er det valgbestyrelsen, der ved kommunalvalg godkender kandidatlisterne, sørger for fremstilling af stemmesedler, foretager fintællingen og udarbejder valgbogen, som er valgets officielle resultat.