Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

Du og din folkeoplysende forening/aftenskole indbydes til valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget i København.

Valget giver mulighed for at få indflydelse på foreningernes og aftenskolernes vilkår de næste fire år. Folkeoplysningsudvalget har ansvar for udvikling og tilskudsfordeling på folkeoplysningsområdet og sætter retningen for byens fritidstilbud til såvel børn som voksne. Der skal vælges 7 repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) og 7 repræsentanter for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (børne- og ungeforeningerne). Der skal desuden vælges et tilsvarende antal suppleanter.

Valget foregår onsdag den 17. januar 2018 kl. 17-19 i Hovedkassen på Københavns Rådhus.

PROGRAM:

Kl. 17.00 Velkomst v. fritidschef Mads Kamp Hansen

Kl. 17.10 Hvad indebærer det at være medlem af Folkeoplysningsudvalget? v. formand for Folkeoplysningsudvalget Rikke Lauritzen

Kl. 17.25 Orientering om valget v. fritidschef Mads Kamp Hansen

Kl. 17.45 Forsamlingen inddeles i følgende grupper:

Voksenundervisning (valg af 7 repræsentanter)
Børne- og ungeforeningerne inddeles i tre grupper:

Idræt (valg af 4 repræsentanter)
Kultur (valg af 2 repræsentanter)
Spejder-/samrådsforeninger og idébestemte foreninger (valg af 1 repræsentant)

Kl. 18:30 Plenum med orientering om valget/indstillingen v. fritidschef Mads Kamp Hansen

Kl. 19.00 Afslutning v. fritidschef Mads Kamp Hansen

Efterfølgende er der sandwich i Hovedkassen.

TILMELDING:
Man er velkommen til at møde op på valgdagen uden forudgående tilmelding, men hvis man ønsker en sandwich, skal man tilmelde sig senest onsdag den 10. januar 2018 via https://survey.enalyzer.com/?pid=fuq6b5sd
 

OM VALGET:
Valget er for alle foreninger, der har modtaget tilskud eller fået anvist lokaler i Københavns Kommune i perioden januar 2017 - januar 2018.

Hver forening kan stille med én stemmeberettiget repræsentant, men derudover er der ikke begrænsninger for, hvor mange deltagere den enkelte forening kan tilmelde til valgmødet. Vi gør opmærksom på, at der under selve afstemningen kun må deltage én repræsentant fra foreningen.

Hvis du ønsker at stille op:

Der er fri opstilling, det er dog en betingelse, at kandidaterne repræsenterer en forening, som i det seneste år har gennemført folkeoplysende aktiviteter med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven.

En forening kan opstille en person, der ikke er til stede. Der skal dog foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra personer, der ønsker at stille op, men ikke er til stede.

Der er fri opstilling af kandidater på begge områder, dog har Folkeoplysningsudvalget vedtaget, at repræsentanter og suppleanter for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde skal opstilles og vælges sammen, idet kandidaterne således skal opstilles som par.

Se mere om valg til Folkeoplysningsudvalget her (punkt 7.3) og her.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.