Du er her

For vælgere med handicap

Vælgere med et handicap eller nedsat førlighed kan fra den 28. april søge om at brevstemme i eget hjem eller om at stemme på andet valgsted.

Vælgere med et handicap eller nedsat førlighed kan fra den 28. april søge om at brevstemme i eget hjem eller om at stemme på et andet valgsted i kommunen til EU-Parlaments valget søndag den 26. maj 2019. Sidste frist for at søge er torsdag den 16. maj kl. 12.

Hjælpemidler når du skal stemme

I Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, kan du benytte CCTV og et hæve-/sænkebord, når du skal brevstemme. På selve valgdagen er der også opstillet hæve-/sænkeborde i handicapstemmeboksen på følgende 9 valgsteder:

  1. kreds: Idrætshuset – Gunnar Nu Hansens Plads 7, Kbh. Ø
  2. kreds: Sundby Idrætspark – Englandsvej 61, Kbh. S
  3. kreds: Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, Kbh. V
  4. kreds: Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20, Kbh. S
  5. kreds: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20A, Kbh. N
  6. kreds: Tagensbo Skole, Hovmestervej 19, Kbh. NV
  7. kreds: Vanløsehallerne, Lønstrupvej 5, Vanløse
  8. kreds: Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, Valby
  9. kreds: Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1, Kbh. SV

På alle brevstemmesteder, ved brevstemmeafgivning i eget hjem og på alle valgsteder, kan du benytte en lup og en sort filtpen.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan du søge om at brevstemme i dit eget hjem. Sidste frist for at søge om at brevstemme i eget hjem er kl. 18. tirsdag den 14. maj.

Du kan også ringe og anmode om at stemme i eget hjem på tlf.: 3366 1005

Eller du kan udfylde et ansøgningsskema, hvis du bor i Københavns Kommune. Adressen er:

Københavns Borgerservice 
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V 

Modtager du praktisk hjælp af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller lignende, vil de kunne give dig ansøgningsskemaet.

Ændring af afstemningssted (inden for opstillingskredsen)

Du kan fx søge om at ændre afstemningssted, hvis du sidder i kørestol og gerne vil stemme på et afstemningssted med bedre adgangsforhold.

Hvis du ønsker at blive overført til et andet afstemningssted, skal du sende en ansøgning til:

Københavns Borgerservice
Folkeregistret
Nyropsgade 7
1602 København V

Ansøgningen skal være modtaget i Folkeregistret torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.

Stem uden for valglokalet

Københavns Kommune sørger fortsat for, at alle valgsteder har den bedst mulige tilgængelighed, ikke mindst for vælgere med et handicap eller nedsat førlighed.

Hvis du ikke kan komme ind i valglokalet, skal du desuden have mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for valglokalet, fx i en parkeret bil.

De steder, hvor valgstedet ikke har den nødvendige tilgængelighed, fx fordi der ikke er niveaufri adgang, bliver der opstillet pavilloner, så stemmehemmeligheden opretholdes.

Valgsekretærerne og de tilforordnede vælgere bliver instrueret i, at du i en sådan situation skal udfylde stemmesedlen uset af valgtilforordnede, valgstyrere, andre vælgere, pressen m.fl., der evt. opholder sig uden for afstemningsstedet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.