Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder gratis fritids- og undervisningsaktiviteter for unge mellem 13 og 18 år.

Ungdomsskolen er et kommunalt og gratis tilbud til københavnske unge mellem 13-18 år. Hvert år har vi ca. 6000 unge, som deltager i et af vores fritidshold, går i en af ungdomsskolens 10. klasser eller modtager undervisning i vores heltidstilbud. 

Fritidsundervisning

Ungdomsskolen tilbyder en bred vifte af fritidshold i eftermiddags- og aftentimerne. Der er både boglige fag, sport, tech, kreative fag, friluftsliv, lektiehjælp, studierejser og meget mere. Hvert år udbydes 300 hold over hele byen. Det er også i ungdomsskolen, du tager knallertkørekort.
Læs mere om fritidsholdene her. 

10. klasse

Ungdomsskolen står for 10. klasse i Københavns Kommune på de tre 10. klassescentre på hhv. Østerbro, Amager og Vesterbro. Du kan også vælge at gå i 10. klasse på en erhvervsskole.
Læs mere om 10. klasse i København her.

Heltidsundervisning

Aktiviteterne i heltidsundervisningen er en vigtig del af kommunens indsats for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddan­nelse. Målgruppen er unge, som efter grundskolen ikke har de faglige såvel som sociale og personlige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har følgende heltidstilbud, der er målrettet forskellige elevgrupper: 

Ungdomsskolen har desuden prøveforberedende enkeltfag til folkeskolens afgangsprøver. De er tiltænkt unge, som mangler en eller flere prøver for at kunne starte på en ungdomsuddannelse.
Læs mere om prøveforberedende enkeltfag her.

Mere information

Læs mere på ungdomsskolen.kk.dk