Ung i forandring

Ung i Forandring er et tilbud om støttende samtaler til unge mellem 15-30 år.

Samtalerne varetages af psykologer og foregår på udvalgte ungdomsuddannelser i København samt i Center for Børn og Unges Sundhed - Kbh.

Hvad kan psykologerne hjælpe med?

Samtaleforløb i Ung i Forandring er for unge, der oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer, og som har brug for en udenforstående at tale med.

I samtalerne skaber psykologerne et trygt og fortroligt rum, hvor den unge kan tale om det, der fylder, og som måske stiller sig i vejen for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Samtalerne er fortrolige med fuld tavshedspligt, og det er et frivilligt tilbud.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har:

  • En tungere behandlingskrævende psykiatrisk lidelse
  • Et behandlingskrævende stof eller alkoholmisbrug
  • Allerede er i et samtaleforløb.

Hvordan kan du få en samtale?

Kontakt en lærer eller vejleder på din uddannelsesinstitution.