Udlejning af værelser

Hvis lejer ikke har eget køkken, vil der være tale om leje af et værelse. Her kan du læse mere om fastsættelsen af lejen for værelser.

Der er forskel på om værelset er en del af udlejers egen bolig, de såkaldte accessoriske værelser, eller værelset er en del af en lejlighed, hvor alle værelserne lejes ud, de såkaldte klubværelser.

Værelser der er en del af udlejers lejlighed

Hvis lejemålet er en del af udlejers lejlighed, og udlejer selv bor i lejligheden, skal lejen fastsættes efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47, stk. 2.

Forbrugsudgifter som varme, vand og el vil som udgangspunkt skulle indeholdes i lejen og kan ikke opkræves særskilt.

Klubværelser

Hvis der er tale om klubværelser, hvor lejeren deler køkken og eventuelt bad/toilet med andre lejere, vil lejen skulle fastsættes efter, hvilken type ejendom værelset er beliggende i.

  • Er værelserne beliggende i en ejendom, der pr. 1. januar 1995 bestod af 7 eller flere beboelseslejligheder, skal lejen fastsættes efter reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV – om omkostningsbestemt leje
  • Er værelserne beliggende i en ejendom, der pr. 1. januar 1995 bestod af 6 eller færre beboelseslejligheder, skal lejen fastsættes jf. kriterierne i boligreguleringslovens § 29 c
  • Er værelserne beliggende i en ejendom, der pr. 1. januar 1980 - uanset antallet af beboelseslejligheder - bestod af mere end 80 % erhverv, skal lejen fastsættes efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47.

Hvis udlejer ønsker at leje en beboelseslejlighed ud som enkeltværelser (klubværelser) kræver det kommunalbestyrelsens samtykke. Det står i boligreguleringslovens § 47, stk. 2. Anmodning om godkendelse kan sendes til Teknik og Miljøforvaltningen.

Kontakt