Udlejning af værelser

Hvis lejer ikke har eget køkken, vil der være tale om leje af et værelse. Her kan du læse mere om fastsættelsen af lejen for værelser.

Der er forskel på om værelset er en del af udlejers egen bolig, de såkaldte accessoriske værelser, eller værelset er en del af en lejlighed, hvor alle værelserne lejes ud, de såkaldte klubværelser.

Værelser der er en del af udlejers lejlighed

Hvis lejemålet er en del af udlejers lejlighed, og udlejer selv bor i lejligheden, skal lejen fastsættes efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47, stk. 2.

Forbrugsudgifter som varme, vand og el vil som udgangspunkt skulle indeholdes i lejen og kan ikke opkræves særskilt.

Klubværelser

Hvis der er tale om klubværelser, fastsættes lejen efter boligreguleringslovens § 29 c i henhold til ankenævnets praksis.

Hvis udlejer ønsker at leje en beboelseslejlighed ud som enkeltværelser (klubværelser) kræver det kommunalbestyrelsens samtykke. Det står i boligreguleringslovens § 47, stk. 2. Anmodning om godkendelse kan sendes til Teknik og Miljøforvaltningen.

Kontakt