Udlejning af værelser

En lejlighed kendetegne ved, at den har et selvstændigt køkken. Hvis lejer ikke har eget køkken, er der tale om værelsesudlejning.

Der er forskel på, om værelset er en del af udlejers egen bolig, de såkaldte accessoriske værelser, eller værelset er en del af en lejlighed, hvor alle værelserne lejes ud, de såkaldte klubværelser.

 

Accessoriske værelser

Hvis lejemålet er en del af udlejers lejlighed, og udlejer selv bor i lejligheden, skal lejen fastsættes efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47, stk. 2.

Forbrugsudgifter som varme, vand og el vil som udgangspunkt skulle indeholdes i lejen og kan ikke opkræves særskilt.

 

 

Klubværelser

Hvis der er tale om klubværelser, hvor lejeren deler køkken og eventuelt bad/toilet med andre lejere, vil lejen skulle fastsættes efter, hvilken type ejendom værelset er beliggende i.

Er værelserne beliggende i en ejendom, der pr. 1. januar 1995 bestod af flere end 7 beboelseslejligheder, skal lejen fastsættes efter reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV – om omkostningsbestemt leje.

Er værelserne beliggende i en ejendom, der pr. 1. januar 1995 bestod af 6 eller færre beboelseslejligheder, skal lejen fastsættes jf. kriterierne i boligreguleringslovens § 29 c.

Er værelserne beliggende i en ejendom, der pr. 1. januar 1980 - uanset antallet af beboelseslejligheder - bestod af mere end 80 % erhverv, skal lejen fastsættes efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47, stk. 2.

Hvis udlejer ønsker at leje en beboelseslejlighed ud som enkeltværelser (klubværelser), kræver det kommunalbestyrelsens samtykke, jf. boligreguleringslovens § 47, stk. 2.

Det bemærkes, at huslejenævnet ikke tager stilling til, om udlejningen af klubværelser er lovlig.

 

Kontakt