Udlejede ejer- og andelslejligheder

Du kan her finde hjælp til at fastsætte lejen, når du vil udleje din egen ejer- eller andelslejlighed.

Lejen fastsættes for en andelshavers udlejning af sin andelslejlighed på samme måde som for lejemål, der er beliggende i ejendomme, der pr. 1. januar 1995 bestod af seks eller færre lejligheder. Fastsættelsen af lejen for en ejers udlejning af sin ejerlejlighed afhænger af, om lejligheden pr. 1. januar 1995 var en del af en ejendom med seks eller færre lejligheder eller syv eller flere lejligheder.

 

Kontakt