Du er her

Udlandsdanskeres valgret til Folketingsvalget

Hvis du vil stemme til folketingsvalget og bor i udlandet, på Færøerne eller i Grønland

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Men der er undtagelser.

Du kan stemme til valg, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Læs om reglerne her på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

For at kunne deltage i folketingsvalget i Danmark skal du være optaget på valglisten.

Hvis du er dansk statsborger og bor på Færøerne eller i Grønland 

Hvis du er dansk statsborger, bor på Færøerne/i Grønland og er registreret i det færøske folkeregister/CPR i Grønland, er du omfattet af lov om folketingsvalg på Færøerne/i Grønland. Du vil automatisk blive optaget på valglisten til folketingsvalg på Færøerne/i Grønland. Ved folketingsvalg vil du derfor kunne stemme til valget på Færøerne/i Grønland.

Hvis du er dansk statsborger, opholder dig på Færøerne eller i Grønland og ikke længere er registreret CPR i Danmark, skal du søge om at komme på Nordatlantlisten i Københavns kommune, hvis du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark eller at stemme til folkeafstemninger, der ikke holdes på Færøerne/i Grønland.

Du kan finde ansøgningsskemaet om at blive optaget på valglisten på både ministeriets hjemmeside eller nedenfor.

Ansøgningen skal være modtaget hos Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest søndag den 19. maj 2019 klokken 15.00.

Du kan sende ansøgningen til Folkeregisteret via Digital Post.

Du kan også aflevere din ansøgning hos Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V.

Københavns Borgerservice, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V, holder også åbent lørdag den 18. maj 2019 og søndag den 19. maj 2019, begge dage klokken 10.00-15.00.

Hvis du er dansk statsborger og bor i udlandet

Du kan søge om at blive optaget på folketingsvalglisten. På den måde beholder du din stemmeret ved Folketingsvalg i Danmark.

Du kan finde ansøgningsskemaet om at blive optaget på folketingsvalglisten på både ministeriets hjemmeside eller nedenfor

Ansøgningen skal være modtaget hos Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest onsdag den 29. maj 2019 inden klokken 12.00.

Du kan sende ansøgningen til Folkeregisteret via Digital Post.

Du kan også aflevere din ansøgning hos Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V.

Københavns Borgerservice, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V, holder også åbent lørdag den 18. maj 2019 og søndag den 19. maj 2019, begge dage klokken 10.00-15.00.

Hvis du har NemID med digital signatur (digital underskrift), kan du også bruge den digitale løsning via linket herunder. 

Hvis du har NemID uden digital signatur (pseudonym), kan du udfylde den digitale løsning via linket herunder. Klik på "Send pr. brev" i den digitale løsning. Udfyld ansøgningen digitalt. Print den ud, underskriv med håndskrift, og send pr. brev til adressen herunder. 

Søg om optagelse på folketingsvalglisten med NemID (digital løsning)

Hvis du ikke har NemID, kan du klikke på ”Send pr. brev” i den digitale løsning. Udfyld herefter skemaet om optagelse på folketingsvalglisten, print ud, underskriv med håndskrift, og send til:

Københavns Borgerservice
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.