Du er her

Udlandsdanskeres valgret

Hvis du flytter til udlandet - uden for EU - Færøerne eller Grønland kan du normalt ikke optages på valglisten. Men der er undtagelser.

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Men der er undtagelser.

Du kan stemme til valg, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Læs om reglerne her på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Du kan finde ansøgningsskemaer om at blive optaget på valglisten på både ministeriets hjemmeside eller nedenfor.

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest tirsdag den 23. april 2019.

Eller på mail: folkeregister@kff.kk.dk (digital post)

Tidsfrist: For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark, skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende din ansøgning i god tid inden næste valg.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.