Uden arbejde? Du må gerne være frivillig

Også imens du modtager en ydelse fra det offentlige fx dagpenge eller kontanthjælp.

Mange tror, man ikke må være frivillig, imens man modtager en offentlig ydelse fx dagpenge eller kontanthjælp. Det er vi i Københavns Kommune opmærksomme på, og derfor arbejder vi aktivt for at aflive myten i samarbejde med byens fem frivilligcentre.

Du må deltage i de fleste frivillige aktiviteter, når du modtager en offentlig ydelse som for eksempel dagpenge, pension, efterløn, kontanthjælp, handicap-SU, førtidspension, uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse. Du må også være frivillig, når du er i løntilskud, ressourceforløb og jobrotation.

Der findes tilfælde, hvor den frivillige aktivitet ikke matcher netop din plan. Husk derfor at tale med din sagsbehandler, så I sammen kan finde ud af, hvordan og hvor meget du må være frivillig.

Nye regler for frivilligt og ulønnet arbejde 2018

Den 1. januar 2018 er der kommet ny lovgivning på have et frivilligt arbejde, hvis du modtager en offenlig ydelse.

  • Hvis du modtager dagpenge eller får kompensation for seniorjob, må du udføre ulønnet, frivilligt arbejde i en frivillig forening på max. 10 timer om ugen eller 44 timer om måneden.
  • Hvis du modtager efterløn, må du udføre frivilligt, ulønnet arbejde i max 15 timer om ugen eller 65 timer om måneden.
  • Hvis du modtager fleksydelse eller ledighedsydelse, må du udføre ulønnet, frivilligt arbejde i en frivillig forening uden timebegrænsning.

Hvornår er der tale om frivilligt, ulønnet arbejde?

  • Frivilligt ulønnet arbejde defineres som aktiviteter, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Arbejdsopgaverne må dog i udgangspunktet ikke må vedrøre den primære drift og vedligeholdelse Det er denne type frivilligt arbejde, som der er timebegrænsning på. 
  • Foreningsaktiviteter, som foregår i en frivillig forening, er der ingen begrænsning på. Foreningsaktiviteter er aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

 

 

En oplysende pjece

Indsatsen består af en pjece, som vil være at finde i byens fem frivilligcentre, i jobcentre, på væresteder og mange andre steder. Vil du hjælpe med at udbrede pjecen, kan du sende en mail til cphvol@kff.kk.dk. Du kan finde pjecen som PDF nedenfor.

Hvorfor være frivillig?

Som frivillig kan du gå i dybden med din hobby eller noget, der interesserer dig. Du kan blive del af et frivilligt fællesskab, hvor du kan møde nye mennesker, få venner og et fagligt netværk. Samtidig kan du få erfaring med nye arbejdsområder, opbygge og vedligeholde kompetencer, som du kan skrive på dit CV og bruge i din jobsøgning.

Her kan du møde tre personer, som har (haft) stor glæde af at være frivillig:

Kontakt