Uddannelseslegater og legat til sygdomsforskning

Du kan her søge om støtte til alle videregående, kompetencegivende uddannelser (se pkt. 1) og støtte til sygdomsforskning (se pkt. 2)

1. Københavns Kommunes uddannelseslegater

Du kan søge Københavns Kommunes uddannelseslegater til alle videregående, kompetencegivende uddannelser.

Næste ansøgningsperiode for Københavns Kommunes uddannelseslegater er i perioden 1. februar - 31. marts 2022.

 

2. Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B (sygdomsforskning)

Du kan søge Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B om støtte til den videnskabelige sygdomsforskning, særligt kræft-, tuberkulose- og gigtforskning.

Ansøgning skal være indsendt senest den 1. april 2022, kl. 12.00.

Ansøgningen må max. fylde to sider (fontstørrelse 12) og sendes elektronisk (med sikker mail) i ét samlet dokument med CV og publikationsliste.
Ansøgningen mærkes "Ansøgning om fondsmidler fra Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, 2022".
Ansøgningen vil blive behandlet fortroligt.
Det er valgfrit, om ansøgningen skrives på dansk eller engelsk.

Hent ansøgningsskema nedenfor under Dokumenter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan sende din ansøgning på flere måder:

Almindelig post til:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

eller aflevere den i Københavns Borgerservice 

eller maile den til legat@kk.dk

Kontakt