Du er her

Uddannelseslegater

Du kan søge Københavns Kommunes uddannelseslegater til alle videregående, kompetencegivende uddannelser.

Du kan søge Københavns Kommunes uddannelseslegater til alle videregående, kompetencegivende uddannelser.

Næste ansøgningsperiode er 1. februar - 31. marts 2019.

Du skal udfylde og indsende eet ansøgningsskema.

Hent fælles ansøgningsskema nedenfor - se under Dokumenter.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet sende dokumentation for din uddannelse, indtægt og SU. Du kan læse mere i vejledningen for 2019, se side 4 og 5 i ansøgningsskemaet.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.