Hvis ledig og under 30

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, så har du pligt til at gå i gang med en uddannelse.

Hvis du er under 30 år, ikke har nogen uddannelse - og gerne vil modtage økonomisk hjælp fra det offentlige - skal du i gang med at tage en uddannelse. I mellemtiden vil du modtage såkaldt uddannelseshjælp.

Gennem dit jobcenter kan du få lov til at deltage i et såkaldt brobygningsforløb - på eksempelvis en uddannelsesinstitution eller et af vores beskæftigelsescentre.

Her kan du få inspiration til, hvilken uddannelse, der vil være den rigtige for dig. Samtidig kan et brobygningsforløb ruste dig og gøre dig klar til at starte på og gennemføre en uddannelse. Brobygningsforløbet kan udover afklaring omkring uddannelse også indeholde, at du tager en virksomhedspraktik eller bliver ansat i et løntilskudsjob. Læs om dine uddannelsesmuligheder på Uddannelseguiden

Din økonomi

Kontakt