Du er her

Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper

Tryghedsundersøgelsen gennemføres årligt af Københavns Kommune. Undersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2019 for København som helhed og i de enkelte bydele.

Tryghedsundersøgelsen 2019

Et repræsentativt udsnit på 12.160 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.833 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 32. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 4. december 2018 til d. 12. februar 2019, og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen er tidligere gennemført af Danmarks Statistik, men er siden 2017 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Tryghedsundersøgelsen 2019 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag, er faldet. I 2019 er 9 % utrygge i deres nabolag. Det er et fald fra 2018, hvor 12 % var utrygge i deres nabolag. Derved er utrygheden i 2019 lavere end ved den første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Her er tale om et statistisk signifikant fald ift. både 2009 og 2018. Kommunens mål er, at utrygheden skal falde kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.

I 2019 oplever 17 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Dette er et fald ift. 2018, hvor 20 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Det kan ikke påvises, at denne udvikling er statistisk signifikant. Niveauet er også lavere end ved den første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Denne udvikling er statistisk signifikant. Kun i 2015 har niveauet været så lavt som i år.

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og særmålinger (partnerskabsområder).

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år.

Kontakt