Du er her

Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper

Tryghedsundersøgelsen gennemføres årligt af Københavns Kommune. Undersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2018 for København som helhed og i de enkelte bydele.

Tryghedsundersøgelsen 2018

Et repræsentativt udsnit på 10.934 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.863 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 35. Data er indsamlet fra d. 9. december 2017 til d. 15. februar 2018 og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen er tidligere gennemført af Danmarks Statistik, men bliver i 2017-2019 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Københavns Tryghedsundersøgelse 2018 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag er steget. I 2018 er 12 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er en stigning fra 2017, hvor 9 % var utrygge i deres nabolag. Derved er utrygheden i 2018 højere end ved den første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Her er tale om en statistisk signifikant stigning ift. både 2009 og 2017. Kommunens mål er, at utrygheden skal falde kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.

I 2018 oplever 20 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Dette er et fald ift. 2017, hvor 22 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Det kan ikke påvises, at denne udvikling er statistisk signifikant. Udviklingen fra 2009 til 2018 viser også et fald fra 24 % til 20 %. Denne udvikling er statistisk signifikant.

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og særmålinger (partnerskabsområder).

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år, samt tryghedsundersøgelserne fra 2015-2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.