Transport

I forhold til offentlig transport kører der bybusser langs Kalkbrænderihavnsgade og på Langelinie. Endvidere ligger området tæt på Nordhavn Station. Stationens hovedadgang er dog orienteret mod Østbanegade, hvor adgangsmuligheden til og fra lokalplanområdet går via den midlertidige og ikke særligt handicapvenlige gangforbindelse for enden af Nordre Frihavnsgade.

I forbindelse med planforslagene vil denne forbindelse blive væsentlig opgraderet - til en niveaufri forbindelse på terræn, hvor den eksisterende tunnel under jernbanedæmningen fortsat udnyttes, men hvor der så etableres en lysreguleret overgang. Med en ny opgraderet forbindelse til Marmormolen bliver det nemt og sikkert at komme til og fra arbejde og bolig som forgænger og cyklist.

På den måde støtter udviklingen af området op om visionerne for København som miljømetropol.

Gå aftentur på havnen Med den over 65 meter høje bro for fodgængere og cyklister fra Marmormolen til Langelinie bliver der kun 600 meter fra Nordhavn Station til Langelinie i gåafstand. På den måde får besøgende på Langelinie nem adgang til Østerbro til fods og på cykel. Og for østerbroere bliver det nemt at gå tur langs vandet til Langelinie. Og så er planen at anlægge en delvist hævet promenade ud til spidsen af Marmormolen, som det bl.a. kendes fra Langelinie, så der bliver de bedste betingelser for både gå- og løbeture ved vandet.