Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Find ud af, hvornår dit byggeprojekt kræver byggetilladelse, og hvilke typer af byggeri, du kan foretage uden en byggetilladelse.

Byggeri der kræver byggetilladelse

Som hovedregel skal du have byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. Det kræver fx tilladelse hvis du vil:

  • bygge et nyt hus
  • opføre en tilbygning til din villa
  • inddrage et areal i tagetagen til din lejlighed

Se eksempler på typiske byggeprojekter.

Byggeri der ikke kræver byggetilladelse

Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Byggearbejdet skal naturligvis stadig overholde bygningsreglementets bestemmelser. Hvis du ikke kan overholde bygningsreglementet, skal du søge om en dispensation via Byg & Miljø

Lejlighedsbyggeri 

Ombygninger indenfor din bolig kan udføres uden byggetilladelse, så længe byggearbejdet ikke medfører ændringer af de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandmæssige forhold.

Her kan du se eksempler på byggeprojekter i din bolig, der kan udføres uden byggetilladelse:

  • Skillevægsændringer (ikke-bærende/stabiliserende vægge), når alle opholdsrum fortsat har vinduer direkte til det fri.
  • Nedsænkning af lofter.
  • Blænding af døre inde i lejligheden.
  • Renovering eller udvidelse af dit køkken.
  • Flytte køkkenet til et andet rum i din lejlighed.
  • Renovering eller udvidelse af dit badeværelse.

Enfamiliehuse

Du må foretage ombygninger inden for boligens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af boligen.

Du må også foretage vedligeholdelsesarbejde i og på huset.

Mindre bygninger

Du kan opføre og tilbygge garager og carporte, der ikke er integrerede i boligen, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m2.

Du må også foretage ombygninger af eksisterende garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Dog skal du være opmærksom på, at der ofte vil være anden lovgivning, der kan kræve tilladelse når du bygger nyt og tilbygger, fx villaservitutter og lokalplaner. Du kan få hjælp i vores Kundecenter

Husk at give de korrekte oplysninger

Selv om du kan bygge uden en byggetilladelse, er det stadig dit ansvar som ejer at videregive de korrekte oplysninger om din ejendom til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Via hjemmesiden www.ois.dk kan du se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via BBR-oplysninger og vælg BBR-meddelelse.

Kontakt