Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Find ud af, hvornår det kræver byggetilladelse, og hvilke typer af byggeri, der ikke kræver en tilladelse.

Byggeri der kræver tilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til nybyggeri og tilbygning. Mindre bygninger (skure, overdækninger, carporte o.lign.) er omfattet af en del regler. Du kan få hjælp i vores Kundecenter.

Byggeri der ikke kræver tilladelse

For ombygning i eksisterende bygning kan du her se, hvilket arbejde der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan igangsætte umiddelbart, uden at involvere kommunen. Byggearbejdet skal overholde bygningsreglementets bestemmelser.

I lejlighedsbyggeri

  • Skillevægsændringer, der ikke ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om byggetilladelse)
  • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
  • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
  • Renovering eller udvidelse af badeværelse hvor du ikke kommer i berøring med ventilation, rørføringen af de fælles vand- og afløbsinstallationer
  • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre med mindre det er yderdøre mod trappe eller ydermur.

I en-familiehuse

  • Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af det beboede areal.
  • Vedligeholdelsesarbejde

Mindre bygninger

  • Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m2.
  • Ombygninger af garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der ikke er omfattet af planmæssige bestemmelser.

Husk at give de korrekte oplysninger

Selv om du kan bygge uden en byggetilladelse, er det stadig dit ansvar som ejer at videregive de korrekte oplysninger om din ejendom til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Via hjemmesiden www.ois.dk kan du se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via BBR-oplysninger og vælg BBR-meddelelse.

Kontakt