Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Find ud af, hvornår dit byggeprojekt kræver byggetilladelse, og hvilke typer af byggeri, du kan foretage uden en byggetilladelse.

Byggeri der kræver byggetilladelse

Som hovedregel skal du have byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. Det kræver fx tilladelse hvis du vil:

 • bygge et nyt hus
 • opføre en tilbygning til din villa
 • inddrage et areal i tagetagen til din lejlighed

Se eksempler på typiske byggeprojekter.

Byggeri der ikke kræver byggetilladelse

Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Byggearbejdet skal naturligvis stadig overholde bygningsreglementets bestemmelser.

Hvis du ikke kan overholde bygningsreglementet, skal du søge om en dispensation.

Sådan søger du om dispensation til dit byggeri

Ombygninger i din etagebolig

Ombygninger indenfor din bolig kan udføres uden byggetilladelse, så længe byggearbejdet ikke medfører ændringer af de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandmæssige forhold.

Her kan du se eksempler på byggeprojekter i din bolig, der kan udføres uden byggetilladelse:

 • Skillevægsændringer (ikke-bærende/stabiliserende vægge), når alle opholdsrum fortsat har vinduer direkte til det fri
 • Nedsænkning af lofter
 • Blænding af døre inde i lejligheden
 • Renovering eller udvidelse af dit køkken
 • Flytte køkkenet til et andet rum i din lejlighed
 • Renovering eller udvidelse af dit badeværelse

Ombygninger i dit hus

Du må foretage ombygninger inden for boligens eksisterende ydervægge, fx:

 • nyt badeværelse
 • nyt køkken
 • Skillevægsændringer
 • Vedligeholdelsesarbejde i og på huset.

Husk at give os de korrekte oplysninger

Selv om du kan bygge uden en byggetilladelse, er det stadig dit ansvar som ejer at indberette de korrekte oplysninger om din ejendom til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Ret selv mindre rettelser, fx ændring i antal værelser, på RetBBR

Se dine BBR-oplysninger på ois.dk

Kontakt