Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og se hvilke typer af byggeri, der ikke kræver en tilladelse.

Byggeri der kræver tilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til nybyggeri og tilbygning. Mindre bygninger (skure, overdækninger, carporte o.lign.) er dog omfattet af en del regler. Du kan få hjælp til at få et overblik ved at ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden.

Byggeri der ikke kræver tilladelse

For ombygning i eksisterende bygning kan du her se, hvilket arbejde der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan igangsætte umiddelbart, uden at involvere kommunen.

I lejlighedsbyggeri

  • Skillevægsændringer, der ikke ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om byggetilladelse)
  • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
  • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
  • Renovering eller udvidelse af badeværelse hvor du ikke kommer i berøring med ventilation, rørføringen af de fælles vand- og afløbsinstallationer
  • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre med mindre det er yderdøre mod trappe eller ydermur.

I en-familiehuse

  • Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af det beboede areal.
  • Vedligeholdelsesarbejde

Som ejer har du pligt til at sikre, at de korrekte oplysninger findes i BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal have de korrekte oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt, også selv om du ikke skal søge om tilladelse til at bygge.

  • Har du kun mindre rettelser, fx ændring i antal værelser, fordi et værelse inddrages til køkken eller bad, eller en skillevæg opsættes, kan du sende en mail med denne information til BBR@tmf.kk.dk.
  • Er dit byggeri mere omfattende, kan du her se, hvordan du indberetter korrekt til BBR.

Via hjemmesiden www.ois.dk kan du se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via BBR-oplysninger og vælg BBR-meddelelse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.