Tingbjerg-Husum Partnerskab

Et forpligtende partnerskab i Tingbjerg-Husum.

Om Tingbjerg-Husum Partnerskab 

Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København samt boligselskaberne fsb, SAB/KAB og AAB har indgået et forpligtende partnerskab for Tingbjerg-Husum. Partnerskabet skal medbirke til at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed i partnerskabsområdet og i de nærliggende områder og faciliteter. Tingbjerg-Husum Partnerskab dækker Tingbjerg/Utterslevhuse samt den del af Husum, der omfatter Voldparken og Gadelandet.

Partnerskabets funktionsperiode er fra 2013 til 2016. I partnerskabsperioden er der årligt afsat 2 mio. kr. til partnerskabets aktiviteter.

Tingbjerg-Husum Partnerskab skal styrke koordinationen mellem partnerskabets deltagere, etablere nye tryghedsskabende tiltag samt støtte eksisterende aktiviteter i området, der virker tryghedsskabende og kriminalpræventive. Partnerskabet skal således bidrage til den overordnede udvikling af Tingbjerg-Husum som et trygt og attraktivt boligområde.

Tingbjerg-Husum Partnerskab arbejder indenfor fem indsatsområder: 

  • En indsats for at øge den oplevede tryghed og mindske kriminalitet området. 
  • En fælles kommunikationsindsats, der forbedrer Tingbjerg-Husums omdømme udadtil. 
  • En indsats for at understøtte beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet. 
  • En indsats for at understøtte en tværgående samarbejdskultur blandt de ansatte i området. 
  • En indsats for forældre og børns aktive deltagelse i skole- og fritidslivet i Tingbjerg-Husum.