Tilsynsrapporter på handicapområdet

Find tilsynsrapporter for Københavns Kommunes tilbud til børn og voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne fra 2009-2013.

Tilsyn med Københavns Kommunes tilbud til børn og voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne skal sikre og udvikle kvaliteten af kommunens tilbud. Udover at sikre og udvikle kvalitet, er tilsynene et internt værktøj, som tilbuddene kan bruge til at blive bedre og mere opmærksomme på eventuelle problemer, så de kan håndteres i tide. 

Hvert tilbud har både et socialfagligt og et sundhedsfagligt tilsyn mindst én gang årligt.

Tilsynsrapporter, handleplaner og tilsynsskemaer for tilbuddene kan hentes under de enkelte år.  

Tilsynsrapporter for 2013

Tilsynsrapporter for 2012

Tilsynsrapporter for 2011

Tilsynsrapporter for 2010

Kontakt