Tilsynsrapporter

Fra 2014 har Socialtilsynet overtaget tilsynet med hovedparten af Københavns Kommunes tilbud til udsatte børn og unge.

Tilsynsrapporterne bliver løbende lagt op på Tilbudsportalen og kan fremsøges der:

Tilbudsportalen

Tilsyn foretaget af Revas i perioden 2014/2015 finder du her:

Tilsyn Crossroad

Tilsyn Upload

Tilsyn Sjakket

Tilsyn Pigegruppen

Tilsyn De 4 årstider