Du er her

Tilskud til uddannelse af medarbejdere

Du kan få tilskud til at efteruddanne medarbejdere, opkvalificere nyansatte eller til at ansætte voksenlærlinge i praktik.

Uddannelse af nyansat medarbejder

Når din virksomhed ansætter nye medarbejdere i ordinære stillinger, er der mulighed for at få et tilskud til at opkvalificere medarbejderne. I kan søge om tilskud til alle former for opkvalificering - herunder vejledningsforløb.

Kontakt Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33, hvis I vil indgå en aftale om ansættelse med tilskud til opkvalificering.

Ansæt en vikar - når en medarbejder skal efteruddannes 

Du kan få støtte til at ansætte en vikar, når en af dine medarbejder skal deltage i efteruddannelse. Ordningen kaldes jobrotation, og det tilskud, der følger med at ansætte en ledig, kaldes for jobrotationsydelse. 
Læs mere om jobrotation.  

Voksenlærling

Hvis din virksomhed ansætter en person over 25 år i voksenlære, er det muligt at få tilskud i op til to år. Hvis personen er under 30 år og ledig, kan I få tilskud i op til fire år.
Læs mere om voksenlærlingeordningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.