Tilskud til uddannelse af medarbejdere

Du kan få tilskud til at efteruddanne medarbejdere, opkvalificere nyansatte eller til at ansætte voksenlærlinge i praktik.

Uddannelse af nyansat medarbejder

Når din virksomhed ansætter en ny medarbejder, der kommer fra ledighed, i en ordinære stilling, kan I muligvis få tilskud til at opkvalificere medarbejderen. 
Det er dog en betingelse, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, du som arbejdsgiver forudsættes at give nyansatte.

Kontakt Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33, hvis I vil høre mere om ansættelse med tilskud til opkvalificering.

Ansæt en vikar - når en medarbejder skal efteruddannes 

Du kan få støtte til at ansætte en vikar, når en af dine medarbejdere skal deltage i efteruddannelse. Ordningen kaldes jobrotation, og det tilskud, der følger med at ansætte en ledig, kaldes for jobrotationsydelse. 
Læs mere om jobrotation.  

Voksenlærling

Hvis din virksomhed ansætter en person over 25 år i voksenlære, er det muligt at få tilskud i op til to år, hvis personen kommer fra beskæftigelse. Hvis personen er ledig, kan I få tilskud i op til fire år.
Læs mere om voksenlærlingeordningen.

Kontakt