Du er her

Tilskud til teaterbilletter

Børneteater og opsøgende teater

Københavns Kommune har mulighed for at give tilskud til teaterbilletter via statens refusionsordning. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt i henhold til teaterlovens § 25, stk. 2.

Ved børneteater forstås teater som er produceret for børn under 16 år. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Opsøgende teater kan henvende sig til både børn og voksne.

Hvem kan søge?

Institutioner, skoler, biblioteker, kulturhuse mfl. i Københavns Kommune kan søge om refusion, hvis de selv arrangerer refusionsberettiget teater på egen institution.

Er forestillingen godkendt til refusion?

www.scenen.dk er det muligt at se, hvilke forestillinger der er godkendt som refusionsberettiget.

Kriterier for at der kan udbetales refusion

Følgende er en forudsætning for, at der kan udbetales refusion:

  • at forestillingen skal være godkendt som refusionsberettiget
  • at institutionen der søger refusion, skal høre under Københavns Kommune
  • at billetterne er købt til normal pris, der må altså ikke være ydet ungdomsrabat el.lign.
  • at der foreligger kontrakt mellem Københavns Kommune og teatret
  • at Skema for teaterrefusion er fuldstændigt udfyldt.

Sådan søges der om teaterrefusion

Ansøgning om teaterrefusion skal indeholde Skema for teaterrefusion samt dokumentation for køb og afholdelse af forestilling. Ansøgning sendes til kontaktperson angivet nederst på siden.  

Frist for ansøgning om teaterrefusion i 2018 er den 15. december 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.