Du er her

Tilskud til teaterbilletter

Børneteater og opsøgende teater

Københavns Kommune har mulighed for at give tilskud til teaterbilletter via statens refusionsordning. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt i henhold til teaterlovens § 25, stk. 2.

Ved børneteater forstås teater som er produceret for børn under 16 år. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Opsøgende teater kan henvende sig til både børn og voksne.

Frister

Den 10. december 2019 for forestillinger spillet i 2019.

Hvem kan søge?

Institutioner, skoler, biblioteker, kulturhuse mfl. i Københavns Kommune kan søge om refusion, hvis de selv arrangerer refusionsberettiget teater på egen institution.

Er forestillingen godkendt til refusion?

www.scenen.dk er det muligt at se, hvilke forestillinger der er godkendt som refusionsberettiget.
Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer skal angives i refusionsopgørelsen. Journalnummeret findes på www.scenen.dk/produktionssiden i nederste højre hjørne. 

Kriterier for at der kan udbetales refusion

Følgende er en forudsætning for, at der kan udbetales refusion:

  • at forestillingen skal være godkendt som refusionsberettiget
  • at institutionen der søger refusion, skal høre under Københavns Kommune
  • at billetterne er købt til normal pris, der må altså ikke være ydet ungdomsrabat el.lign.
  • at der foreligger kontrakt mellem Københavns Kommune og teatret
  • at Skema for teaterrefusion er fuldstændigt udfyldt.

Ansøgningen skal indeholde 

  • Skema for teaterrefusion 
  • Dokumentation for køb af forestilling (pdf navngivet efter forestillings titel)
  • Dokumentation for afholdelse af forestilling (pdf navngivet efter forestillings titel)

Ansøgning samt dokumentation sendes til kontaktperson angivet nederst på siden.  

 

Kontakt