Tilskud til tandpleje for særlig personkreds

Du kan søge om tilskud til tandpleje, hvis du får ydelser efter aktivloven som kontanthjælp eller lignende. Tilskud indebærer egenbetaling.

Modtager du ydelser efter aktivloven på niveau med kontanthjælp, uddannelses-hjælp, overgangsydelse, eller selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, kan du have ret til tilskud til tandbehandling og -pleje.

Det betyder, at du kan søge om tilskud til tandpleje, uden at dokumentere din økonomi eller din formue. Du kan også starte behandlingen inden du søger, hvis den samlede udgift er under 10.000 kr. Begge dele gælder, hvis du ikke ønsker mere hjælp til udgiften end det, du kan få som tilskud.

Ønsker du hjælp til udgifter på mere end 10.000 kr. for den samlede behandling, skal du søge om hjælp før, du går i gang med behandlingen. Ønsker du kun den hjælp, du kan få som tilskud, skal du ikke dokumentere din økonomi. 

Tilskuddet dækker kun en del af udgiften. Hvor meget du kan få i tilskud, afhænger af hvor gammel du er, og hvilken ydelse du modtager efter aktivloven. Tilskuddet indebærer en egenbetaling på 600 kr. om året.

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje. Du kan ikke få tilskud til kosmetisk tandbehandling som f.eks. blegning af tænder. ​ 

OBS: Kommunen vurderer altid din ansøgning ud fra alle relevante bestemmelser. Som noget særligt kan du dog vælge kun at søge den hjælp til tandbehandling, som du kan modtage som tilskud. Det skal du gøre opmærksom på, når du søger om hjælpen.

Hvis du vil søge om hjælp til mere end du kan få dækket som tilskud, gælder de regler, der er beskrevet under ”§82 Hjælp til sygebehandling”.

Herunder kan du læse om de særlige forhold der gør sig gældende, når du søger om tilskud til tandpleje og tandbehandling. Det er en god idé at læse dette før du ansøger.  

Kontakt Enheden for Sociale Ydelser hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Kontakt