Du er her

Tilskud til klubber for ældre

Pensionistforeninger/ældreklubber, der er beliggende og har aktiviteter i Københavns Kommune, kan søge om tilskud efter Servicelovens § 79.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Der kan søges om tilskud til ældreklubber efter servicelovens § 79 én gang årligt.

Ansøgningerne vurderes i forhold til ældreklubbernes størrelse og opfyldelsen af nedenstående kriterier for tilskud.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.