Du er her

Tilskud til klubber for ældre

Tilskud efter Servicelovens § 79 til ældreklubber i 2020

ANSØGNINGSFRIST 16. september 2019

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Der kan søges om tilskud til ældreklubber efter servicelovens § 79 én gang årligt.

Ansøgningerne vurderes i forhold til ældreklubbernes størrelse og opfyldelsen af nedenstående kriterier for tilskud.

Kontakt