Du er her

Tilskud til klubber for ældre

Pensionistforeninger/ældreklubber, der er beliggende og har aktiviteter i Københavns Kommune, kan søge om tilskud efter Servicelovens § 79.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Der søges om tilskud til ældreklubber efter servicelovens § 79 én gang årligt. Det er muligt at søge om toårige bevillinger, såfremt der er modtaget tilskud i det foregående år.

Ansøgningerne vurderes efter ældreklubbernes størrelse, ressourcer og muligheder for at opfylde de politisk vedtagne krav.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.