Du er her

Tilskud til klubber for ældre

Lokale pensionistforeninger og ældreklubber, der er beliggende og har aktiviteter i Københavns Kommune, kan søge om tilskud.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Det er muligt at ansøge om tilskud efter servicelovens § 79 en gang årligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i maj 2017, at det nu er muligt at modtage flerårige bevillinger efter servicelovens § 79. Det er derfor nu muligt at ansøge om toårige bevillinger, såfremt der er modtaget tilskud i det forudgående år.
Midlerne fordeles efter ansøgning, og ansøgningerne vurderes under hensyntagen til ældreklubbers størrelse, ressourcer og mulighed for at opfylde de politisk vedtagne krav.

ANSØGNINGSPROCES
Ansøgningsrunden for tilskud i bevillingsperioden 2018 og bevillingsperioden 2018-2019 er nu åben. Ansøgningen skal laves i ansøgningsskemaet, som du finder nederst på denne side. Ansøgningsskemaet skal sendes til:

 aeldreklub@suf.kk.dk

eller med posten til:

Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg og Rehabilitering
Sjællandsgade 40, byg. H
2200 København N

Markeret: Ansøgning efter serviceloven § 79

Svar på ansøgninger forventes at ske i løbet af december 2017.

Ansøgningsfristen for bevillingsperioden 2018 og bevillingsperioden 2018-2019 er d. 18. september 2017.

HVEM KAN SØGE?
I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en ældreklub:

  • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension.
  • Tilbyder aktiviteter, der fremmer psykisk sundhed, livskvalitet og trivsel og forebygger og bekæmper ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær, f.eks. i form af spisevenner.
  • Omfatter bevægelse og vedligeholder færdigheder – f.eks. som led i eller i forlængelse af borgerens rehabiliteringsforløb.
  • Omfatter tilbud om støtte i forbindelse med livskriser.
  • Er udviklende og opsøgende i forhold til at få nye medlemmer, f.eks. nå nye målgrupper med tilbud og aktiviteter, der er nye i København.
  • Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
  • Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
  • Bidrager i det omfang, det er muligt, til at styrke lokale netværk og samarbejder med øvrige klubber og kommunale deltagere i det lokale samarbejdsforum. Formålet er at fremme samarbejdet mellem klubber mv. og skabe sammenhæng og samspil mellem de opsporende og inkluderende tilbud i lokalområdet.

De ovenstående punkter skal ikke forstås som en facitliste, der automatisk udløser tilskud, men de vil ligge til grund for en individuel vurdering.

Læs mere om formelle krav til administration og organisering samt principper for tildeling af tilskud i ansøgningsskemaet nedenfor.

REGNSKAB
Hvis en ældreklub får tildelt en bevilling, skal klubben aflægge regnskab senest d. 1. marts det følgende år.

Nærmere krav til regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet, der vil indeholde en regnskabsinstruks og regnskabsskabelon.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til aeldreklub@suf.kk.dk og du vil få svar hurtigst muligt. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.