Tilskud til klubber for seniorer for 2022

Puljen til seniorklubber fordeles efter årlig ansøgning (september). Hvert andet år kan der ansøges om en to-årig bevilling.

I 2021 kan der ansøges for 2022.

ANSØGNINGSFRIST 15. september 2021

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i seniorklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle seniorers sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt. 

Kontakt