Du er her

Tilbud på CKB

Her får du en lille smagsprøve på, hvad vi kan tilbyde dig. Du vil få meget mere at vide, når du møder første dag.

Tilbud på ckb

Vi tager udgangspunkt i den plan du har lagt sammen med jobcentret.Dit forløb her på ckb sammensættes alt efter din situation og behov, men vil typisk bestå af en række forskellige indsatser, hvor undervisning suppleres med praktik samt vejledning og støtte fra tilknyttede mentorer.

Alle unge på ckb får tildelt en mentor. Sammen arbejder I med din plan og tager fat om de udfordringer, der står i vejen for dig. Din mentor støtter dig og hjælper med at sammensætte et tilbud, der tager hånd om dig og dine fremtidsplaner.

Mange af ckbs unge starter på et af de to basiskurser, hvor undervisningen er bygget op om hovedtemaer, valgfag og forberedende voksenundervisning (FVU). Undervisningen skal hjælpe dig med at finde ressourcer og motivation til din kommende uddannelse.

Gennem undervisningen får du også tilbudt værktøjer til at mestre din økonomiske og sociale situation samt mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter og kulturelle oplevelser.
Hvis nødvendigt, koordinerer vi en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i København og disse forløb tilrettelægges individuelt.

Der er to veje ind i ckb; enten gennem en introduktion sammen med andre nye kursister eller ved at din mentor kontakter dig og aftaler en mødedag. Den første dag du møder på ckb deltager du i et velkomstmøde sammen med de andre nye kursister på ckb. Her får du en kort introduktion til de forskellige tilbud og du har mulighed for at stille spørgsmål. Der vil også være en rundvisning i huset samt en individuel samtale med en af vores vejledere, hvor I sammen kan finde ud af hvordan du kommer i mål med det, du gerne vil.

Praktik
Virksomhedspraktik indgår som en integreret del af dit forløb og du har også mulighed for at komme i snusepraktik på en uddannelsesinstitution. Det gør det, fordi vi ved det virker!

Du får nemlig mulighed for at afprøve et fagområde og mærke efter om det er noget for dig. Praktikken kan være kort eller lang, alt efter hvilken type det er, og hvordan det passer ind i din uddannelsesplan.

Vores virksomhedsteam hjælper dig med at finde den rette praktikplads og du kan komme i praktik, både i private og offentlige virksomheder. Praktikkerne kan være afklarende, f.eks. i forhold til antal mødetimer, arbejdsopgaver, samvær med andre mennesker, uddannelsesvalg eller opkvalificerende f.eks. i forhold til at komme i gang med EGU eller et andet uddannelsesforløb.

Der vil også være mulighed for intern praktik på ckb, hvor du indgår i den daglige drift af centeret i følgende tilbud: ejendomsservice/gård, café & service, køkken samt trykkeri.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.