Tilbagemeldingsgaranti

Hvis du henvender dig skriftligt til Københavns Kommune, skal du have en skriftlig tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage.

Tilbagemeldingsgarantien er besluttet af Borgerrepræsentationen den 1. juni 2006.

Tilbagemeldingsgarantien går ud på følgende:

  • Der skal gives en tilbagemelding på en henvendelse inden for en frist på 10 arbejdsdage. Hvor det er muligt at svare hurtigere, skal dette tilstræbes.
  • Tilbagemeldingsgarantien gælder alle skriftlige henvendelser – herunder e-mail. Garantien gælder ikke telefoniske eller personlige henvendelser.
  • Tilbagemeldingsgarantien gælder alle skriftlige henvendelser, hvor selve sagsbehandlingstiden overstiger 10 arbejdsdage. 
  • Tilbagemeldingsgarantien gælder alle henvendelser – uanset om de angår nye eller igangværende sager. 
  • Tilbagemeldingen skal ske skriftligt, dvs. pr. brev eller digital post.
  • Der skal oplyses om en eventuelt lovmæssigt fastsat sagsbehandlingsfrist for den pågældende type sag.
  • Det skal tilstræbes, at der altid oplyses om navnet på enten en konkret sagsbehandler eller navnene på sagsbehandlerne i det team, der har ansvaret for sagen.
  • Der kan gælde kortere frister for tilbagemelding. Der skal således fx gives tilbagemelding på en ansøgning om aktindsigt indenfor 7 arbejdsdage efter, vi har modtaget din anmodning.

Kontakt