Du er her

Tidligere undersøgelser

Nedenfor kan du læse om de tidligere gennemførte undersøgelser med Borgerpanelet.

2016

Byliv i Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om Københavns julemarkeder i 2016. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i den fortsatte udvikling af julemarkederne i København. Læs rapporten fra undersøgelsen om Julemarkeder 2016

Københavns Kommune har undersøgt, hvordan du som cyklist oplever trygheden i forskellige typer kryds. Det drejer sig om kryds med cykelsti helt frem til krydset og kryds med cykelsti, der stopper før højresvingsbanen. Undersøgelsen er lavet sammen med Rambøll. Læs rapporten fra undersøgelsen om Tryghed i kryds

 

2015

København har i de seneste år oplevet en stigende interesse for at afholde udendørs julemarkeder. Samtidig er kommunen og handelsstandsforeningen i Indre By gået sammen om at udvikle København som juleby. Center for Trafik og Byliv har genneført en undersøgelser for at spørge københavnerne hvad de synes om denne udvikling. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i den fortsatte udvikling af julemarkederne og Købehavn som juleby. Læs rapporten fra undersøgelsen om Julemarkeder i København, 2015 

I undersøgelsen "Sammen om Byen" spørges københavnerne om deres nuværende og fremtidige muligheder for dialog og samarbejde med Københavns Kommune om byens udvikling. Herudover undersøges kendskabet til Københavns lokaludvalg. Læs rapporten fra undersøgelsen: Sammen om Byen

Urbanplan/Partnerskabet har gennemført en undersøgelse gennem Københavns Borgerpanel om Urbanplanens omdømme. Samtidig har der været en undersøgelse blandt beboerne i Urbanplanen. Læs rapporten fra undersøgelsen: Omdømmeanalyse 2015 Urbanplanen

 

2014

Handicapcenter i København, Socialforvaltningen, gennemførte i samarbejde med Københavns Borgerpanel en undersøgelse om mulighederne for at hente hjælp på kommunens hjemmeside for handicappede og pårørende. Læs rapporten fra undersøgelsen om at være Handicappet i København 

 

2013

I samarbejde med Center for Byudvikling, Sikker By blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om boligområders omdømme. Læs rapporten fra undersøgelsen om Boligområders omdømme

Beskæftigelses og integrationsforvaltningen foretog en undersøgelse af borgernes opfattelse af hjemmesiden "Jobsøgning og ledighed". Læs rapporten fra undersøgelsen om Jobsøgning og ledighed

Teknik og miljøforvaltningen og Københavns Erhvervsservice/Byliv foretog en undersøgelse af borgernes holdning til gadesælgere i København. Læs rapporten fra undersøgelsen om gadesælgere i København

Center for Parkering gennemførte i samarbejde med Københavns Borgerpanel en undersøgelse om parkeringsforholdene i og omkring vejkryds i København. Læs rapporten fra undersøgelsen om parkeringsforhold i og omkring vejkryds

 

2012

Mange københavnere holdt sommerferie i deres egen by i år. Få af nød og mange fordi de synes, at København er en fantastisk by at opholde sig i om sommeren. Læs rapporten fra undersøgelsen København som ferieby

 

2011

Der er blevet gennemført en undersøgelse om Københavnernes tilfredshed med at bo i København, og deres eventuelle motivation for at flytte. Læs rapporten fra undersøgelsen om tilfredsheden med at bo i KøbenhavnSe bilag

Der er blevet gennemført en undersøgelse om borgernes tilfredshed med kommunens service, og om kendskabet til borgerrådgivningen. Læs rapporten fra undersøgelsen om tilfredshed med kommunens service. Se bilag

Kontakt