Tidligere overførselssager

På denne side finder du kommunens tidligere overførselssager

Borgerrepræsentationen kan i slutningen af budgetåret overføre kommunens mindreforbrug til det kommende budgetår. Borgerrepræsentationen kan enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter.

Du kan læse mere om tidligere overførselssager nedenfor, hvor du også kan hente faktaark om de enkelte sager.    
 

Kontakt