Tekniske hjælpemidler

Du kan søge om et teknisk hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Hvis du er under 65 år, skal du læse og søge om hjælpemidler på Borgercenter Handicaps hjemmeside.

Tekniske hjælpemidler er lavet til personer med nedsat funktionsevne. Tekniske hjælpemidler er fx:

  • badetaburetter
  • stokke
  • rollatorer
  • kørestole

Tekniske hjælpemidler låner du af Københavns Kommune. Du skal derfor aflevere hjælpemidlet igen, når du er færdig med at bruge det.

Borgere med varigt nedsat funktionsevne kan søge om hjælpemidler
Du kan søge om tekniske hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det står i § 112 i Serviceloven.

Kommunen vurderer, om:

  • hjælpemidlet kan gøre din nedsatte funktionsevne bedre
  • hjælpemidlet kan lette din hverdag væsentligt
  • hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan arbejde.

Hvis du har brug for et hjælpemiddel som arbejdsredskab på dit arbejde, skal du søge om det hos dit lokale jobcenter.

Hvis du midlertidigt har brug for et hjælpemiddel, fx i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet eller egen læge.

 

Kontakt