Du er her

Tekniske hjælpemidler

Har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om et teknisk hjælpemiddel efter § 112 i serviceloven.

Hvis du er under 65 år, skal du læse og søge om hjælpemidler på Borgercenter Handicaps hjemmeside

Hvad er tekniske hjælpemidler?

Tekniske hjælpemidler er fremstillet til personer med nedsat funktionsevne. Det er fx: 

  • Badetaburetter
  • Stokke
  • Rollatorer
  • Kørestole

Du låner hjælpemidlet af Københavns Kommune og skal levere det tilbage efter endt brug. 

Hvem kan søge?

Du kan søge om et teknisk hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og kommunen vurderer, at hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet 
  • eller er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem dit lokale jobcenter.

Har du et midlertidigt behov for hjælpemidler i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet, eventuelt via egen læge.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.