Teknik- og Miljøudvalgets studierejser

Medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget deltager i udvalgte konferencer og en årlig studierejse.

Teknik- og Miljøudvalgets studierejser går til steder i verden, hvor udvalgsmedlemmerne kan hente inspiration indenfor teknik- og miljøområdet. 

Udover det faglige indhold har udvalgsrejserne også et socialt indhold, der skal være med til at styrke udvalgets politiske samarbejde.