Du er her

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Teknik- og miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget har ansvar for kommunens opgaver på miljø- og klimaområdet, ved udvikling og afvikling af trafikområdet, udvikling af nye byområder og varetager en række myndighedsfunktioner. Derudover administrerer Teknik- og Miljøudvalget byens grønne områder.

Opgaveporteføljen omhandler både drifts- og anlægsopgaver inden for blandt andet anlæg, drift af veje og parker, parkering, drift af kirkegårde og renholdelse af byen. Udvalget står også i spidsen for forvaltningens implementering af strategiske planer som Københavns Klimatilpasningsplan, KBH 2025 Klimaplanen og Politik for Udsatte Byområder. Teknik- og Miljøborgmesteren er formand for udvalget.

Til udvalget er knyttet Teknik- og Miljøforvaltningen, der varetager den daglige administration af de sager, der hører under udvalget.

Kontakt