Du er her

Teknik- og Miljøforvaltningen som arbejdsplads

Teknik- og Miljøforvaltningen er en arbejdsplads, hvor vi sammen gør en positiv forskel for københavnerne og byens gæster.

Københavnerne springer i havnen om sommeren og skøjter på byens søer om vinteren. I København er der grønne byrum, broer, der binder byen sammen og pladser, der opfordrer til leg, bevægelse og oplevelser i byen. København er cyklernes by. Teknik- og Miljøforvaltningen spiller en central rolle, når det gælder om at skabe mere byliv og et bedre miljø i København. 

Vi er omkring 2.050 ansatte, som alle arbejder med byens behov i centrum. Vi løfter mange forskellige typer opgaver, som kræver mange forskellige fagligheder. Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde.

Sammen med dig?

Som medarbejder i TMF er du kompetent, du tager ansvar og samarbejder på tværs af organisation og fagligheder. Du er motiveret for at skabe et bedre København og har lysten til at udvikle dig. 

I TMF arbejder vi med afsæt i værdierne tillid, åbenhed og helhedssyn. Vi har et fast blik rettet mod arbejdsmiljøet, og vi lægger vægt på medarbejdernes trivsel og på, at medarbejderne kan have en god balance mellem familieliv og arbejdsliv.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.