Teknik- og miljøborgmestrene Ayfer Baykals og Bo Asmus Kjeldgaards forbrug 2010-2013

Her kan du se de tidligere teknik- og miljøborgmestres forbrug i 2010-2013.

Du kan se borgmestrenes forbrug og en udspecificering og beskrivelse af de enkelte poster af disse. Alle udgifter er uden moms. Oplysningerne baserer sig på faktisk betalte regninger. Derfor kan udgifter, der er afholdt i én måned, i nogle tilfælde først optræde i oversigten i en af de efterfølgende måneder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.