Du er her

Tak til de mange frivillige

Alle valgsteder er nu fuldt bemandet, og Valgsekretariatet vil gerne rette en stor tak til de mange frivillige valgtilforordnede.

Allerede nu har over 2000 valgtilfordnede og op mod 1000 frivillige aftentællere meldt sig til at give demokratiet en dag. Aldrig før har interessen været så stor, at alle Københavns Kommunes 50 valgsteder har været fuldt bemandet i så god tid før et valg.

Vi glæder os til at se både de frivillige og ikke mindst alle vælgerne på valgdagen den 21. november.

Københavns Kommune
Valgsekretariatet
Kultur og Fritidsforvaltningen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.