Tag en erhvervsuddannelse

Hvis du har en folkeskole-eksamen, er en erhvervsuddannelse måske noget for dig.

Vil du være flymekaniker, elektriker, industrioperatør eller butiksmedarbejder? Der findes et hav af erhvervsuddannelser. Hvilke erhvervsuddannelser findes der? Hvad kræver det at komme ind på uddannelsen? Hvad får du i løn som elev og som færdiguddannet? Hvad er sandsynligheden for, at du kan få et job, når du er færdiguddannet?

Læs om de enkelte uddannelser på uddannelsesguiden.

Hvis du er ufaglært over 30 eller faglært med en forældet uddannelse

Er du ufaglært over 30 år eller faglært med en forældet uddannelse (hvis din uddannelse ikke er anvendt i 5 år), kan du tage en erhvervsuddannelse allerede i starten af din periode som ledig. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden på 2 år.

Mens du tager en erhvervsuddannelse, kan du gennem din a-kasse søge om at få 80 procent af den maksimale dagpengesats. Du har derudover mulighed for at låne resten, så du kommer op på det fulde dagpengebeløb. Lånet kan være op til ca. 3.500 kr. om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret.

Alle over 25 år skal gennemføre erhvervsuddannelsen som en voksenuddannelse. Det betyder, at der tages hensyn til, at du som voksen har flere kvalifikationer og kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Du får en uddannelsesplan på erhvervsskolen, så du kan se, hvor meget skole og hvor meget praktik i virksomheden, du mangler.

Vær opmærksom på, at du kun har tre forsøg til at vælge en erhvervsuddannelse.

Forsøgsordning med mere økonomisk støtte 

I en forsøgsordning, der løber til og med 2019, kan du som faglært tage næste uddannelsestrin i din erhvervsuddannelse, hvis dit tidligere uddannelsestrin er færdiggjort inden for mindst 18 måneder. Det er ikke en betingelse, at din erhvervsuddannelse er forældet (ikke er anvendt i 5 år).

Du kan som ufaglært eller faglærte med en forældet uddannelse (uddannelsen ikke anvendt i 5 år) tage første trin i en erhvervsuddannelse.

Du kan få bevilget uddannelsen, hvis 4/5 af uddannelsen kan gennemføres indenfor den 2-årige dagpengeperiode, og du er villig til at gennemføre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

Begynder du på en erhvervsuddannelse som et led i et uddannelsesløft og er uddannelsen inden for et fag med mangel på arbejdskraft, får du 100 procent af din hidtidige dagpengesats.

Med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbalancen udvælges der en liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.

 

Kontakt