Du er her

Tæt på Familien

Tæt på Familien - omstilling af ungeområdet i Københavns Kommunes socialforvaltning

I 2015 igangsatte Socialforvaltningen i Københavns Kommune en ambitiøs omstilling af indsatsen for socialt udsatte unge. Vi kalder omstillingen ”Tæt på Familien”. Formålet er at øge den sociale mobilitet, så udsatte unge får samme mulighed som andre unge for at leve et godt og selvstændigt liv med uddannelse, job, bolig og en tro på fremtiden.

Tæt samarbejde med og omkring den unge og familien

Med Tæt på Familien tager vi udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, udfordringer og livsdrømme. Vi inddrager familien og netværket fra begyndelsen, og vi sammensætter skræddersyede og helhedsorienterede indsatser gennem koordineret samarbejde på tværs af myndighedsområdet, kommunale tilbud og lokale aktører.

Det er helt afgørende, at de unge er en del af løsningen. At de ikke kun høres, men at de har en aktiv rolle i forhold til, hvordan den hjælp de har brug for tilrettelægges og udøves.

Vi har ambitioner for de unge, og vi forventer, at de udvikler og styrker deres kompetencer og relationer gennem bl.a. skolegang og deltagelse i fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Vores opgave er, sammen med familie og netværk, at støtte den unge, så behovet for professionel støtte minimeres.

På vej tilbage til almenområdet

De specialiserede foranstaltninger skal i højere grad ses som afgrænsede ’pitstop’ på vej tilbage til almenområdet og familien. Vi skal satse på kortere og mere fokuserede anbringelsesforløb. Det kræver et tæt tværprofessionelt samarbejde. Det kræver, at sagsbehandleren er på forkant og har god fornemmelse for de enkelte forløb. Og det kræver også ofte en familiefokuseret indsats, hvor den unge og forældrene aktivt er medinddraget. Hermed er der mulighed for både bedre kvalitet og effektivisering.

Med Tæt på Familien skal de unge opleve

  • Tættere kontakt og øget dialog med deres sagsbehandler.
  • At der opbygges støttende relationer mellem dem selv, familien og personer i familiens omgangskreds.
  • At de inkluderes i det almindelige samfund gennem skole, fritidsjob og aktiv fritid.
  • At indsatsen er sammenhængende og passer til de behov, som de selv og familien har.

Hvem er del af omstillingen?

Omstillingen involverer primært alle myndigheds- og foranstaltningsmedarbejdere i Socialforvaltningen, der arbejder med unge mellem 13 og 18 år. Det berører dog også vores samarbejdspartnere i andre forvaltninger og det lokale civilsamfund, da vi ønsker at samarbejde med dem på nye måder. Børneområdet bliver ikke omfattet i første omgang.

Vi investerer i fagligheden

Med Tæt på Familien investerer vi massivt i fagligheden blandt medarbejderne i Socialforvaltningen: Der bliver tilført ekstra midler til ansættelse af yderligere myndighedspersonale, og der bliver udrullet et omfattende, bydækkende kompetenceudviklingsprogram for hele området, som både omfatter myndigheds- og institutionspersonale.

Programchef

Hallur Gilstón Thorsteinsson
Borgercenter Børn og Unge
Mail: E69C@sof.kk.dk 
Telefon: 2365 9376

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.