Sygemeldte og fleksjob i Jobcenter København

Læs om hjælp til dig som er sygemeldt, eller hvis du har nedsat arbejdsevne.

Hvis du bliver sygemeldt

Hvis du er sygemeldt i mere end 8 uger fra dit job, eller mens du modtager dagpenge, så hjælper vi dig med en hurtig og effektiv opfølgning på din situation. Målet er, at du kommer tilbage til dit job, så snart det kan lade sig gøre. Det kan for eksempel være:

  • en delvis raskmelding - hvor du kommer tilbage til dit job på nedsat tid
  • en omplacering af dine opgaver. 

Læs om dit forløb, hvis du bliver sygemeldt

Hvis du har nedsat arbejdsevne

Har du en lidelse, der nedsætter din arbejdsevne, kan du få afklaret, om du opfylder betingelserne for en revalidering, et fleksjob eller andre ordninger.

Hvis du får bevilliget et fleksjob, så hjælper vi dig med at finde et job. Det kan eksempelvis ske ved, at du bliver tilknyttet en af vores jobklubber eller kommer i virksomhedspraktik.

Læs job med særlig støtte
 

Hvis du har et handicap

Har du et handicap eller en funktionsnedsættelse, så hjælper vi dig med at fastholde eller skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, og vi informerer dig om, hvad der er af handicapkompenserende ordninger. 

Læs mere om job og handicap

 

Kontakt