Du er her

Jobcenter København - Center for Arbejdsfastholdelse

Hvis du er sygemeldt fra job eller din A-kasse, så hører du til i Center for Arbejdsfastholdelse.

Hvis du er sygemeldt

Her har vi har fokus på, at du får en hurtig og effektiv opfølgning på din situation. Målet er, at du kommer tilbage til dit job, så snart det kan lade sig gøre.

Senest otte uger efter din første sygedag, vil du – som sygedagpengemodtager - komme til samtale hos os. Her laver vi en plan for, hvad der skal til for, at du kan komme tilbage til dit job eller arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være:

  • en delvis raskmelding, hvor du kommer tilbage til dit job på nedsat tid
  • en omplacering af dine opgaver. 

Har du en lidelse, der nedsætter din arbejdsevne, kan du i samarbejde med jobcentret få afklaret, om du opfylder betingelserne for en revalidering, et fleksjob eller andre ordninger.

Læs om dit forløb, hvis du bliver sygemeldt

Hvis du har et handicap

Center for Arbejdsfastholdelse har også tilknyttet en Specialindsats Handicap. Her kan du få hjælp, hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse. Vi hjælper dig med at fastholde eller skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, og du kan få råd og vejledning om de handicapkompenserende ordninger. 

Læs om vores særlige jobordninger for sygemeldte og for borgere med et handicap

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.