Styringsdialog for almene boligorganisationer

Her kan du se referater fra styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber.

Københavns Kommune afholder en gang årligt et styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber. Inden mødet indsender boligorganisationen en dokumentationspakke til brug for styringsdialogen. Dokumentationspakken indsendes på almenstyringsdialog.dk.  

Efter mødet offentliggør Københavns Kommune et referat og aftaler fra mødet. Nederst på siden kan du se referaterne for de afholdte styringsdialoger.

Næste styringsdialog afholdes i efteråret 2018.

Temaet for styringsdialogen er effektiv drift.

For de boligafdelinger der i styrelsens effektivitetsanalyse er mærket som røde afdelinger i 2017, er det aftalt, at boligorganisationen enten indsender egen effektivitetsanalyse eller udarbejder handleplaner på baggrund af den aftalte skabelon.

Download skabelon til handleplanen her.

De boligorganisationer, som endnu ikke har fremsendt handleplaner eller egne analyser af de ”røde afdelinger”, bedes fremsende dem senest den 1. maj 2018. Handleplaner eller analyser fremsendes til styringsdialog@tmf.kk.dk

Kontakt