Styringsdialog for almene boligorganisationer

Her kan du se referater fra styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber.

Københavns Kommune afholder en gang årligt et styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber. Inden mødet indsender boligorganisationen en dokumentationspakke til brug for styringsdialogen. Dokumentationspakken indsendes på almenstyringsdialog.dk.  

Efter mødet offentliggør Københavns Kommune et referat og aftaler fra mødet. Nederst på siden kan du se referaterne for de afholdte styringsdialoger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.