Strategi, mål og pejlemærker

Vores mål er, at alle københavnske børn bliver livsduelige og får de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

Strategi 2019-2021

I 2019-2021 arbejder vi indenfor rammerne af Børne- og Ungdomsudvalgets strategi "Vores børn - fælles ansvar", der udpeger 5 forandringer og 4 veje til forandring.

De 5 forandringer er:

 1. De første 1.000 dage - udsatte børn skal bedre fra start
 2. Flere højkvalitetsdagtilbud - alle børn har ret til et godt dagtilbud
 3. Højere faglighed og trivsel i skolerne - flere elever skal blive dygtigere
 4. Unge i trivsel - flere gode ungefællesskaber
 5. Inkluderende fællesskaber - bedre sammenhæng mellem almen og special
   

Pejlemærker for dagtilbud og skole

Et andet afsæt for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde er vores pejlemærker for pædagogisk kvalitet, som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune. 

Pejlemærker for dagtilbud

 • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
 • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle 
 • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
 • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
 • Sammenhæng – også i overgange
 • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Pejlemærker for folkeskolen

 • Faglighed - Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse - Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed - Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes 
 • Trivsel - Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet - Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen 

Kontakt